רש"י על דברי הימים ב כג יח

רש"י על דברי הימים ב • פרק כג >>
ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יג • יד • טו • טז • יח • יט • 


"פקדות" - ממונים על זה להעלות עולות וכל האמור בפרשה דוגמא (ירמיהו כ') וישמע פשחור וגו' והוא פקיד נגיד בית ה'