רש"י על דברי הימים ב כג י

רש"י על דברי הימים ב • פרק כג >>
ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יג • יד • טו • טז • יח • יט • 


"ואיש שלחו בידו" - כלי זיינו כמו ובעד השלח דיואל