רש"י על דברי הימים ב כג יט

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק כג
ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יג • יד • טו • טז • יח • יט • 


"ולא יבא טמא לכל דבר" - אף היו פקידים שלא יניחו ליכנס בעזרה שום טמא משום צורך כל דבר