רש"י על דברי הימים ב כג ח

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק כג
ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יג • יד • טו • טז • יח • יט • 


"באי השבת עם יוצאי השבת כי לא פטר" - אותן מחלקות היוצאים ללכת לביתם אלא עכבם שם עם הבאים דוגמא בלשכות פטורים כלומר פטורים היו מכל מלאכה שבעזרה כי אם לשמור הלשכות כי יומם ולילה חובה עליהם במלאכה לשמור העזרות והלשכות לפיכך היו פטורים מכל שאר מלאכת העזרה