רש"י על דברי הימים ב כג ה

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק כג >>
ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יא • יג • יד • טו • טז • יח • יט • 


"והשלישית בבית המלך" - לשמור שלא יקבצו עליו להרוג אותו

"והשלישית" - היא השנית

"בשער היסוד" - ובמלכים (ב יא) כתיב ובשער סור וביומא ירושלמי מפורש ז' שמות היו לו לשער היסוד סור על שם שהיו מטהרים שם את המצורעים על בהן ידם ועל שם סורו טמא קראו למו (איכה ד)