רש"י על דברי הימים א טז י

רש"י על דברי הימים א • פרק טז >>
ב • ג • ד • ו • ז • ח • י • יא • יב • טו • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כו • כז • כח • כט • לא • לב • לד • לה • לז • לח • לט • מא • מב • 


"התהללו בשם קדשו" - לומר כל מי שמאמין באלהינו הוא יעזרנו דוגמא ובקדוש ישראל תתהלל (ישעיהו מ"א)

"בשם קדשו" - שיש לך אלוה קדוש וכן כה' אלהינו בכל קראנו אליו (דברים ד')

"ישמח לב מבקשי ה'" - ובהיטיב יכול לשמוח לבו מי שמבקש לה' בלב שלם לכך