רש"י על דברי הימים א טז ח

<< רש"י על דברי הימים א • פרק טז
ב • ג • ד • ו • ז • ח • י • יא • יב • טו • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כו • כז • כח • כט • לא • לב • לד • לה • לז • לח • לט • מא • מב • 


"הודיעו בעמים עלילותיו" - מעשה גבורותיו ונפלאותיו שפעל עם הארון

"קראו בשמו" - קראו ה' ה' יעזור לארונו דוגמא (מלכים א' י"ח) וקראתם בשם אלהיכם ואני אקרא בשם ה' אצל ה' נופל לומר ל' קריאה שנפלאות עשה