רש"י על דברי הימים א טז לח

<< רש"י על דברי הימים א • פרק טז >>
ב • ג • ד • ו • ז • ח • י • יא • יב • טו • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כו • כז • כח • כט • לא • לב • לד • לה • לז • לח • לט • מא • מב • 


"ועובד אדום ואחיהם" - עזב עם אסף לשורר ועובד אדום בן ידיתון הניח לשוערים לארון