רש"י על דברים י ח

<< רש"י על דברים • פרק י >>
א • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


"בעת ההוא הבדיל ה' וגו'" - מוסב לענין הראשון

"בעת ההוא" - בשנה הראשונה לצאתכם ממצרים וטעיתם בעגל ובני לוי לא טעו הבדילם המקום מכם וסמך מקרא זה לחזרת בני יעקן לומר שאף בזו לא טעו בה בני לוי אלא עמדו באמונתם

"לשאת את ארון" - הלוים

"לעמוד לפני ה' לשרתו ולברך בשמו" - הכהנים והוא נשיאת כפים