רש"י על דברים י יד

<< רש"י על דברים • פרק י >>
א • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


"הן לה' אלהיך" - הכל ואעפ"כ רק באבותיך חשק ה' מן הכל