רש"י על דברים י כ

<< רש"י על דברים • פרק י
א • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


"את ה' אלהיך תירא" - ותעבוד לו ותדבק בו ולאחר שיהיו בך כל המדות הללו אז בשמו תשבע