פתיחת התפריט הראשי
מקראות גדולות דברים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הן ליהוה אלהיך השמים ושמי השמים הארץ וכל אשר בה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הֵן לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ הַשָּׁמַיִם וּשְׁמֵי הַשָּׁמָיִם הָאָרֶץ וְכָל אֲשֶׁר בָּהּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הֵ֚ן לַיהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ הַשָּׁמַ֖יִם וּשְׁמֵ֣י הַשָּׁמָ֑יִם הָאָ֖רֶץ וְכׇל־אֲשֶׁר־בָּֽהּ׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
הָא דַּייָ אֱלָהָךְ שְׁמַיָּא וּשְׁמֵי שְׁמַיָּא אַרְעָא וְכָל דְּבַהּ׃
ירושלמי (יונתן):
הָא דַיְיָ אֱלָהָכוֹן שְׁמַיָא וּשְׁמֵי שְׁמַיָא וְכִתֵּי מַלְאָכַיָא דִבְהוֹן לִמְשַׁמְשִׁין קֳדָמוֹי אַרְעָא וְכָל דְּאִית בָּהּ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הן לה' אלהיך" - הכל ואעפ"כ רק באבותיך חשק ה' מן הכל

רמב"ן (כל הפרק)(כל הפסוק)

ראו רמב"ן על דברים י יב

דון יצחק אברבנאל (כל הפרק)(כל הפסוק)

וביאר, שכל זה אינו לתועלת הגבוה, כי אם לטוב להם ולתועלתם, והוכיח היות כל זה לטובתם ולא לצורך הבורא יתברך, אמר (דברים י יד): "הן לה' אלהיך השמים ושמי השמים, הארץ וכל אשר בה", שזהו המורה שאיננו צריך דבר מכם. ... ועוד כלל באמרו "הן לה' אלהיך השמים ושמי השמים הארץ וכל אשר בה", להעיר על טענה אחרת, והיא שראוי שייראו מה' יתברך וילכו בדרכיו ויאהבו אותו ויעבדוהו, לפי שהשמים והארץ וכל אשר בהם הם מעשה ידיו, והם שומרים תמיד סידורו ומצוותו, ואיך לא יעשו כן בני האדם?

וכמאמר המשורר (תהלים לג ח): "ייראו מה' כל הארץ, ממנו יגורו כל יושבי תבל, כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד", ואם טבע המציאות הכולל שומר מצותו, אף כי ליבות בני אדם.

והטענה הזאת עצמה עשה הנביא גם כן באמרו (ירמיהו ה כב): "האותי לא תיראו, נאם ה'? אם מפני לא תחילו? אשר שמתי חול גבול לים, חק עולם ולא יעברנהו..."; ואין זה לאיים בעונש שיכסה הים את היבשה, כמו שפירשו בו, כי אם לראיה שראוי לירא מלפניו ולשמור משמרתו, כמו שהים, שאינו בעל נפש, שומר החוק אשר שם עליו היכול על הטבעים והבורא אותם, לירא מלפניו ולאהבה אותו.

<< · מ"ג דברים · י · יד · >>