רש"י על בראשית כו כו

| רש"י על בראשיתפרק כ"ו • פסוק כ"ו |
ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • יב • יג • יד • טו • יז • יח • כ • כא • כב • כו • כח • כט • לג • לד • לה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ואחזת מרעהו" - כתרגומו וסיעת מרחמוהי סיעת מאוהביו (ב"ר) ויש פותרין מרעהו מ' מיסוד התיבה כמו (שופטים יד) שלשים מרעים דשמשון כדי שתהיה תיבת ואחוזת דבוקה אבל אין דרך ארץ לדבר על המלכות כן סיעת אוהביו שאם כן כל סיעת אוהביו הוליך עמו ולא היה לו אלא סיעה אחת של אוהבים לכן יש לפותרו כלשון הראשון ואל תתמה על תי"ו של ואחוזת ואע"פ שאינה תיבה סמוכה יש דוגמתה במקרא (תהלים ס) עזרת מצר (ישעיהו נא) ושכורת ולא מיין

"אחזת" - לשון קבוצה ואגודה שנאחזין יחד