רש"י על בראשית כו כ

רש"י על בראשית • פרק כו >>
ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • יב • יג • יד • טו • יז • יח • כ • כא • כב • כו • כח • כט • לג • לד • לה • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"עשק" - ערעור

"כי התעשקו עמו" - נתעשקו עמו עליה במריבה וערעור