רש"י על בראשית כו כב

<< רש"י על בראשית • פרק כו
ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • יב • יג • יד • טו • יז • יח • כ • כא • כב • כו • כח • כט • לג • לד • לה • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ופרינו בארץ" - תרגומו וניפוש בארעא