רש"י על בראשית כו ד

<< | רש"י על בראשיתפרק כ"ו • פסוק ד' | >>
ב • ג • ד • ה • ז • ח • י • יב • יג • יד • טו • יז • יח • כ • כא • כב • כו • כח • כט • לג • לד • לה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"והתברכו בזרעך" - אדם אומר לבנו יהא זרעך כזרעו של יצחק וכן בכל המקרא וזה אב לכולן בך יברך ישראל לאמר ישימך וגו' ואף לענין הקללה מצינו כן והיתה האשה לאלה שהמקלל שונאו אומר תהא כפלונית וכן (ישעיהו סה) והנחתם שמכם לשבועה לבחירי שהנשבע אומר אהא כפלוני אם עשיתי כך וכך