רש"י על במדבר כח יט

<< | רש"י על במדברפרק כ"ח • פסוק י"ט |
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יב • יד • טו • יח • יט • כד • כו • לא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"פרים" - כנגד אברהם שנא' (בראשית יח) ואל הבקר רץ אברהם

"אילים" - כנגד אילו של יצחק

"כבשים" - כנגד יעקב (בראשית ל) והכשבים הפריד יעקב ביסודו של רבי משה הדרשן ראיתי זאת