רש"י על במדבר כח ז

<< רש"י על במדבר • פרק כח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יב • יד • טו • יח • יט • כד • כו • לא • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ונסכו" - יין

"בקדש הסך" - (ספרי) על המזבח יתנסכו

"נסך שכר" - (ב"ב צו) יין המשכר פרט ליין מגתו