רש"י על במדבר כח יב

רש"י על במדבר • פרק כח
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יב • יד • טו • יח • יט • כד • כו • לא • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ושלשה עשרונים" - כמשפט נסכי פר שכן הן קצובין בפרשת נסכים