רש"י על במדבר כח יד

רש"י על במדבר • פרק כח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • יב • יד • טו • יח • יט • כד • כו • לא • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"זאת עלת חדש בחדשו" - שאם עבר יומו בטל קרבנו ושוב אין לו תשלומין