רש"י על במדבר כז כג

<< רש"י על במדבר • פרק כז
א • ב • ג • ד • ה • ז • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 


"ויסמך את ידיו" - בעין יפה יותר ויותר ממה שנצטווה שהקב"ה אמר לו וסמכת את ידך והוא עשה בשתי ידיו ועשאו ככלי מלא וגדוש ומלאו חכמתו בעין יפה

"כאשר דבר ה'" - אף לענין ההוד נתן מהודו עליו