רש"י על במדבר כז כ

<< רש"י על במדבר • פרק כז >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 


"ונתתה מהודך עליו" - זה קירון עור פנים

"מהודך" - ולא כל הודך נמצינו למדין פני משה כחמה פני יהושוע כלבנה

"למען ישמעו כל עדת בני ישראל" - שיהיו נוהגין בו כבוד ויראה כדרך שנוהגין בך