רש"י על במדבר כז ד

<< רש"י על במדבר • פרק כז >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 


"למה יגרע שם אבינו" - אנו במקום בן עומדות ואם אין הנקבות חשובות זרע תתיבם אמנו ליבם (ב"ב קיט)

"כי אין לו בן" - הא אם היה לו בן לא היו תובעות כלום מגיד שחכמניות היו