רש"י על במדבר ג כו

<< | רש"י על במדברפרק ג' • פסוק כ"ו |
א • ד • ו • ז • ח • ט • י • יב • טו • טז • כא • כה • כו • כט • לא • לב • לח • לט • מ • מה • מו • מט • נ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ואת מיתריו" - של משכן והאהל ולא של חצר