רש"י על במדבר ג כו

<< רש"י על במדבר • פרק ג
א • ד • ו • ז • ח • ט • י • יב • טו • טז • כא • כה • כו • כט • לא • לב • לח • לט • מ • מה • מו • מט • נ • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ואת מיתריו" - של משכן והאהל ולא של חצר