<< · מ"ג במדבר · ג · כו · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וקלעי החצר ואת מסך פתח החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריו לכל עבדתו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְקַלְעֵי הֶחָצֵר וְאֶת מָסַךְ פֶּתַח הֶחָצֵר אֲשֶׁר עַל הַמִּשְׁכָּן וְעַל הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב וְאֵת מֵיתָרָיו לְכֹל עֲבֹדָתוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְקַלְעֵ֣י הֶֽחָצֵ֗ר וְאֶת־מָסַךְ֙ פֶּ֣תַח הֶֽחָצֵ֔ר אֲשֶׁ֧ר עַל־הַמִּשְׁכָּ֛ן וְעַל־הַמִּזְבֵּ֖חַ סָבִ֑יב וְאֵת֙ מֵֽיתָרָ֔יו לְכֹ֖ל עֲבֹדָתֽוֹ׃


תרגום

​ ​
אונקלוס (תאג'):
וּסְרָדֵי דָּרְתָא וְיָת פְּרָסָא דִּתְרַע דָּרְתָא דְּעַל מַשְׁכְּנָא וְעַל מַדְבְּחָא סְחוֹר סְחוֹר וְיָת אֲטוּנוֹהִי לְכֹל פּוּלְחָנֵיהּ׃
ירושלמי (יונתן):
וִילַוַות דָרְתָּא וְיַת פְּרָסָא דְבִתְרַע דָרְתָּא דְעַל מַשְׁכְּנָא וְעַל מַדְבְּחָא חֲזוֹר חֲזוֹר וְיַת אֲטוֹנוֹי לְכָל פּוּלְחָנֵיהּ:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואת מיתריו" - של משכן והאהל ולא של חצר 


רש"י מנוקד ומעוצב

לפירוש "רש"י מנוקד ומעוצב" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

וְאֵת מֵיתָרָיו – שֶׁל הַמִּשְׁכָּן וְהָאֹהֶל, וְלֹא שֶׁל חָצֵר.

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"פתח החצר אשר על המשכן ועל המזבח", ר"ל שהחצר וכן קלעי החצר הקיפו בג' רוחות את המשכן וברוח מזרחית היה עקרו להקיף את המזבח שלכן היה רחוק נ'

אמה מן המשכן, ועמ"ש בפ' תרומה [כז טז] "ואת מיתריו", היינו מיתרי המשכן וה"ה מיתרי הקלעים [כמש"ל ד כו] ואת מיתריהם בל"ר, שקאי על מיתרי הקלעים וכמו שפרש"י שם וכאן:

<< · מ"ג במדבר · ג · כו · >>