רש"י על במדבר ג לא

| רש"י על במדברפרק ג' • פסוק ל"א | >>
א • ד • ו • ז • ח • ט • י • יב • טו • טז • כא • כה • כו • כט • לא • לב • לח • לט • מ • מה • מו • מט • נ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"והמסך" - היא הפרכת שאף היא קרויה (פרכת) המסך