רש"י על במדבר ג מו

<< | רש"י על במדברפרק ג' • פסוק מ"ו |
א • ד • ו • ז • ח • ט • י • יב • טו • טז • כא • כה • כו • כט • לא • לב • לח • לט • מ • מה • מו • מט • נ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ואת פדויי השלשה וגו'" - ואת הבכורות הצריכין להפדות בהם אלו השלשה ושבעים ומאתים העודפים בהם ויתרים על הלוים מהם תקח חמשת שקלים לגלגלת כך היתה מכירתו של יוסף עשרים כסף שהיה בכורה של רחל