רש"י על אסתר ג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אחר הדברים האלה" - שנבראת רפואה זו להיות לתשועה לישראל

"גדל המלך וגו' את המן" - שהק"בה בורא רפואה למכתן של ישראל קודם שיביא המכה עליהם

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כרעים ומשתחוים" - שעשה עצמו אלוה לפיכך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"היעמדו דברי מרדכי" - האומר שלא ישתחוה עולמית כי הוא יהודי והוזהר על ע"א

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הפיל פור" - הפיל מי שהפיל ולא פירש מי ומקרא קצר הוא

"הוא הגורל" - הכתוב מפרש ומהו הפור הוא גורל הפיל הגורל באיזה חדש יצליח

"מיום ליום" - באיזה יום בחדש שיצליח

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואת דתי המלך" - לתת מס לעבודת המלך

"אין שוה" - אין חשש כלומר אין בצע

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יכתב לאבדם" - יכתב ספרים לשלוח לשרי המדינות לאבדם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויסר המלך את טבעתו" - הוא מתן כל דבר גדול שישאלו מאת המלך להיות מי שהטבעת בידו שליט בכל דבר המלך

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונשלוח ספרים" - ויהיו נשלחים ספרים אישטר"א טרמי"ש בלע"ז והוא מגזרת (שופטים יא) אם נלחום נלחם (שמואל א' א ב) הנגלה נגליתי (הושע י') נדמה נדמה

"בשלושה עשר לחדש שנים עשר" - ביום י"ג לאותו חדש שהוא י"ב לחדשי השנה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פתשגן" - לשון ארמי ספור הכתב דרישממ"נט בלעז

"להנתן דת" - ציווי הכתב שהיה אומר להנתן חוק גזירת המלך

"גלוי לכל העמים" - דבר זה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והדת נתנה בשושן" - מקום שהיה המלך שם ניתן החוק בו ביום להיות עתידים ליום י"ג לחדש אדר לכך

"והעיר שושן נבוכה" - היהודים שבה