רש"י על איכה ב כב

רש"י על איכה • פרק ב
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • 


"תקרא כיום מועד" - כמו קראת ולשון הווה הוא

"מגורי" - שכיני הרעים להאסף עלי להשחית

"אשר טפחתי ורביתי אויבי כלם" - הילדים אשר טפחתי וגדלתי אותם בא האויב וכלה אותם