רש"י על איכה ב ו

<< רש"י על איכה • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • 


"ויחמוס" - לשון כריתה וכן (איוב טו) יחמוס כגפן (ירמיהו יג) נחמסו עקביך

"כגן" - כמו שגוזזין ירקות הגנה

"שכו" - מעונתו שכו כתיב ששיכך חמתו על בניו בחורבן ביתו נדרש במדרש קינות

"שחת מועדו" - בית קדשי הקדשים ששם היה נועד לבניו שנאמר (שמות כה) ונועדתי לך שם

"מלך וכהן" - צדקיהו המלך ושריהו כהן גדול