רש"י על איכה ב יג

רש"י על איכה • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • 


"מה אעידך ומה אדמה לך" - לומר לך מה תתמה על שברך הלא אף לאומה פלונית אירע כמותך

"מה אשוה לך ואנחמך" - כשבאה צרה על אדם אומר לו אף בפלוני עלתה כך תנחומי הם לו