רש"י על איכה ב ב

<< רש"י על איכה • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • 


נאות יעקב – בתי יעקב, לשון "נוה".

הגיע לארץ – השפילם לארץ.

חלל ממלכה ושריה – אלו ישראל שהיו קרויים "ממלכת כהנים" (שמות יט ו).

ושריה – מדרש אגדה יש: אלו שרים של מעלה שהחליפם. הממונה על האור – מינה על המים, והחליף כל הממונים, לפי שהיו ברשעי ישראל בעלי שם המפורש, ובוטחים הם שישביעו את שרי מעלה להצילם מאש, וממים, ומחרב. ועכשו כשהיו משביע את שר האש בשמו, והוא משיב: אין ממשלה זו בידי! וכן כולם.