רש"י על איוב כג יא

<< רש"י על איוב • פרק כג >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • 


"באשורו" - במעגלו כמו אם תטה אשורי (לקמן לא) כונן אשוריו (תהלים מ)

"ולא אט" - איני רגיל לנטות