רש"י על איוב כג ו

<< רש"י על איוב • פרק כג >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • 


"הברב כח" - דברים ותוכחות של חטאיו יריב עמדי

"לא אך" - מכה וכפיה לא ישים בי אכפו ואימתו (ועוד יפתר) לא אך הוא ישים בי כי לא ישים בי אך הריב של תוכחת פשעי ולא תשומות עלילות