רש"י על איוב כג יד

<< רש"י על איוב • פרק כג >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • 


"כי ישלים חקי" - ידעתי כי לא ישיב ידו עד אשר ישלים חוק גזירותיו פורעניות אשר גזר עלי

"וכהנה רבות עמו" - כי כהנה רבות עשה