רש"י על איוב י י

<< רש"י על איוב • פרק י
א • ג • ה • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


"כחלב תתיכני" - כטיפת תולדותי