רש"י על איוב י יג

<< רש"י על איוב • פרק י >>
א • ג • ה • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


"ואלה צפנת בלבבך" - לבלעני כאילו אין (אתה) זוכרם

"ידעתי כי זאת עמך" - הכל כמפורש ולא שכחת