רש"י על איוב י טז

<< רש"י על איוב • פרק י >>
א • ג • ה • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


"ויגאה כשחל תצודני" - ויגדל בעיניך להיות לך למשא ולפח נפש את אשר כשחל תצודני אשר תפרוש לי מצודה כאילו אני גבור כשחל

"ותשוב" - מיום אל יום

"תתפלא בי" - לדקדק ולהפליא במשפט ל' כי יפליא (במדבר ו)