רש"י על איוב י כא

<< רש"י על איוב • פרק י >>
א • ג • ה • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


"בטרם אלך" - בעודני חי ולא הגיע עת מותי הנח לי וארגיע