רמב"ן על בראשית כה לג

| רמב"ן על בראשיתפרק כ"ה • פסוק ל"ג | >>
ג • ו • ח • ט • יא • יז • יט • כב • כג • כח • ל • לא • לג • לד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


בראשית כ"ה, ל"ג:

וַיֹּ֣אמֶר יַעֲקֹ֗ב הִשָּׁ֤בְעָה לִּי֙ כַּיּ֔וֹם וַיִּשָּׁבַ֖ע ל֑וֹ וַיִּמְכֹּ֥ר אֶת־בְּכֹרָת֖וֹ לְיַעֲקֹֽב׃


"השבעה לי כיום" - כאשר אמר עשו למה זה לי בכורה אינני חפץ בה אמר לו יעקב השבעה לי כי לא תחפוץ בה ולא תירשנה לעולם ונשבע לו ואחר כן מכרה לו ונתן לו המחיר או הנזיד שבקש ויתכן שאמר עשו למה זה לי בכורה הנה היא מכורה לך ויאמר השבעה לי שלא תערער על המכירה לעולם ואמר הכתוב שנשבע לו ומכרה כאלו אמר מכרה ונשבע לו