רמב"ן על בראשית כה כג

<< | רמב"ן על בראשיתפרק כ"ה • פסוק כ"ג |
ג • ו • ח • ט • יא • יז • יט • כב • כג • כח • ל • לא • לג • לד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"וטעם שני גוים בבטנך" - הודיע לה שלא תפחד כי בעבור שהיתה מעוברת תאומים הוא הריצוץ הזה בבטנה כי דרך נשים לה ויתכן שיאמר עוד כי בעבור היותם שני גוים שונאים ונלחמים זה בזה עשו בתחלת יצירתם מריבה רמז למה שיהיה ביניהם בסוף ועתה ינוחו ותמצא מנוח והשקט לנפשה