רמב"ם הלכות פסולי המוקדשין

הקדמה · המדע · אהבה · זמנים · נשים · קדושה · הפלאה · זרעים · עבודה · קרבנות · טהרה · נזקים · קנין · משפטים · שופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר עבודה · הלכות פסולי המוקדשין | >>


הלכות פסולי המוקדשין

יש בכללן שמונה מצוות: שתי מצוות עשה, ושש מצוות לא תעשה.
וזה הוא פרטן:
(א) שלא לאכול קדשים שנפסלו או שהוטל בהם מום. (ב) שלא לאכול פיגול. (ג) שלא יותיר קדשים לאחר זמנם. (ד) שלא יאכל נותר. (ה) שלא יאכל קדשים שנטמאו. (ו) שלא יאכל אדם שנטמא את הקדשים. (ז) לשרוף הנותר. (ח) לשרוף הטמא.

וביאור מצוות אלו בפרקים אלו: