רמב"ם ספר קנין

הקדמההמדעאהבהזמניםנשיםקדושההפלאהזרעיםעבודהקרבנותטהרהנזקיםקניןמשפטיםשופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר קנין | >>


בְּשֵׁם יי אֵל עוֹלָם (בראשית כא לג)

רֵאשִׁית חָכְמָה קְנֵה חָכְמָה, וּבְכָל קִנְיָנְךָ קְנֵה בִינָה (משלי ד ז)


ספר שנים עשר  והוא  ספר קנין


הלכותיו חמש, וזה הוא סידורן:
מכירה
הלכות זכייה ומתנה
הלכות שכנים
הלכות שלוחין ושותפין
הלכות עבדים


הלכות מכירה יש בכללן חמש מצוות: אחת מצוַת עשה, וארבע מצוות לא תעשה. וזה הוא פרטן: (א) דין מקח וממכר. (ב) שלא יוֹנה במקח וממכר. (ג) שלא יוֹנה בדברים. (ד) שלא יוֹנה גר צדק בממונו. (ה) שלא יוֹנהו בדברים.

הלכות זכייה ומתנה. עניין אלו ההלכות לידע דין זוכה מן ההפקר: היאך יקנה ובמה יקנה; ודין נותן מתנה ומקבל; ואיזו מתנה חוזרת, ואיזו אינה חוזרת.

הלכות שכנים. עניין אלו ההלכות לידע דין חילוק הקרקעות בין השותפין, והרחקת נזק כל אחד מהן משכנו ומבעל המצר שלו, ודין בעל המצר.

הלכות שלוחין ושותפין. עניין אלו ההלכות לידע דין שלוחו של אדם ושותפו, ומשפטיהן במקחן וממכרן, ובהפסדן ושכרן.

הלכות עבדים יש בכללן שלוש עשרה מצוות: חמש מצוות עשה, ושמונה מצוות לא תעשה. וזה הוא פרטן: (א) דין קנין עבד עברי. (ב) שלא ימכר ממכרת עבד. (ג) שלא יעבידנו בפרך. (ד) שלא נניח גר תושב לרדות בו בפרך. (ה) שלא נעבוד בו עבודת עבד. (ו) להעניק לו בצאתו חופשי. (ז) שלא יצא ריקם. (ח) לפדות אמה עבריה. (ט) ליעדה. (י) שלא תִמכר. (יא) לעבוד בעבד כנעני לעולם, אלא אם כן הפיל לו אדוניו אחד מראשי אבריו. (יב) שלא להסגיר עבד שברח מחוצה לארץ לארץ ישראל. (יג) שלא להונות עבד זה הניצָל אלינו.

נמצאו כל המצוות הנכללות בספר זה שמונה עשרה: שש מהן מצוות עשה, ושתים עשרה מצוות לא תעשה.