רלב"ג על משלי ח כג

"מעולם ניסכתי מראש" - מעת היות עולם ניתנה לי הגבורה והשררה והגדולה.

"מקדמי ארץ" - בראשית מה שנברא בארץ.