פתיחת התפריט הראשי

"באין תהומות חוללתי" - קודם היות תהומות נבראתי, כי השמיים קודמים במעלה ובמציאות על התהומות, קודם שיהיו שם "מעיינות" ונהרות רבות מה"מים".