רבנו יונה על משלי טו לא

<< | רבנו יונה על משליפרק ט"ו • פסוק ל"א |
ח • יג • טו • כו • ל • לא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


משלי ט"ו, ל"א:

אֹ֗זֶן שֹׁ֭מַעַת תּוֹכַ֣חַת חַיִּ֑ים
  בְּקֶ֖רֶב חֲכָמִ֣ים תָּלִֽין׃


(משלי טו לא): "אוזן שומעת תוכחת חיים" - ובא המקרא העליון הקדמה לזה, כאשר בא (משלי טו יג): "לב שמח ייטיב פנים" הקדמה לאשר אחריו - (משלי טו יד): "לב נבון יבקש דעת".

"בקרב חכמים תלין" - כאשר נאות וראוי, למשכילים בחכמה לשאול ולהשיב, לשבת בקרב חכמים - כן ראוי לשבת בתוכם, מי שיש לו "אוזן שומעת תוכחת חיים", כי החכמים חפצים ושמחים בחברתו, כי גם אם לא ירחב לבו להשיג אל החכמה, נבחר ונכבד בעיניהם, אחרי שהשכיל בדברי תוכחותיו וחפץ לשמעם, כי יגיע בכאן למעלה נכבדת, כמו שכתב אחרי זה.