רבנו יונה על משלי טו טו

(משלי טו טו): "כל ימי עני רעים וטוב לב משתה תמיד" - ביאר, שאין טוב לב בכלל מה שאמר "כל ימי עני רעים", כי טוב לב, אף על פי שהוא עני, הנה טוב לבבו כמשתה תמיד.

והפסוק הזה עם האמור למעלה לו (משלי טו יג): "לב שמח ייטיב פנים" הקדמה אל העניין הבא אחרי זה: (משלי טו טז): "טוב מעט ביראת ה'".