פתיחת התפריט הראשי
פסוק המתחיל ומסתיים באות
סגולה שלא ישכח שמו ליום הדין: יאמר קודם יהיו לרצון השני בתפילת העמידה פסוק מהתנ"ך המתחיל באות הראשונה של שמו ומסתיים באות האחרונה של שמו או פסוק ששמו מופיע בו, להלן פסוקי התנ"ך ממויינים לפי האות הראשונה והאחרונה שלהם.

אות אעריכה

אות בעריכה

אות געריכה

אות דעריכה

אות העריכה

אות ועריכה

אות זעריכה

אות חעריכה

אות טעריכה

אות יעריכה

אות כעריכה

אות לעריכה

אות מעריכה

אות נעריכה

אות סעריכה

אות עעריכה

אות פעריכה

אות צעריכה

אות קעריכה

אות רעריכה

אות שעריכה

אות תעריכה