ערכי מצודת ציון אות האלף

כדי לראות ערך בספרים אחרים - לחץ על הערך עם העכבר

אות האלף


  • "רֹכְבֵי אֲתֹנוֹת צְחֹרוֹת" (שופטים ה י). נקבות החמורים.  • "וַאֲרֶשֶׁת" (תהלים כא ג). ענין ביאור תיבת או פועל הערך מבטא ואמירה ואין לו דומה במקרא. ובפיוט של ר"ה: "ארשת שפתינו".


  • "ואבני אֶלְגָּבִישׁ" (יחזקאל יג יא). הוא כמו שתי מלות אל גביש ורוצה לומר אבני ברד דומות אל גביש והוא אבן יקר כמו "ראמות וגביש" (איוב כח, יח).


  • "שלח למכנש לַאֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּא סגניא ופחותא" (דניאל ג ב). כולם שמות מיני שררה זו למעלה מזו וידועים המה בל' כשדים.