ערכי לשון הקודש - אמש

ערכי לשון הקודשאות האלףערך: אמש


ספר השרשים לרד"ק

מחברת מנחם

ערכי מצודת ציון


מקורות נוספים

הערות שוליים

  1. ^ יש לתמוה איך לא הביא ופירש "אֶמֶשׁ שׁואה ומשׁאה" (איוב ל ג) שהוא לשון חשך.